Tournoi régional minimes de Eysines :

Tournoi régional minimes de Eysines :

Ambre Géraut : 3ème
Mélanie Frigoule : 1ère
Fantin Lebrun : 1er

IMG_1331 IMG_1330